Psykologisk PraksisHenvendelsePsykologydelserKonsulentydelserPriser og vilkårBirgit Bruun
Psykologisk Praksis Birgit Bruun, Havdrup, Solrød, Køge, Roskilde - Psykologisk Praksis Birgit Bruun
Personlig udvikling og trivsel
Min baggrund
Mine erfaringer
Nyheder
Birgit Bruun

Jeg har arbejdet med børn, unge og familier i 35 år, som lærer, lektor, PPR-psykolog, leder, konsulent og børnesagkyndig inden for det offentlige, og jeg har især været optaget af området 'børn og unge med særlige behov'.

Sideløbende hermed har jeg som psykolog de sidste 25 år også haft private klienter i større eller mindre omfang, da den kliniske del af psykologens arbejde altid har haft min særlige interesse.

Siden august 2006 har jeg valgt at arbejde udelukkende som privatpraktiserende, og jeg er meget glad for at være kommet igang med dette spændende og meningsfulde arbejde i Havdrup. 

Jeg arbejder ud fra et anerkendende og konstruktivistisk menneskesyn. Alle mennesker har resurser til at vælge sit liv, og udvikling skabes i samspillet mellem det enkelte menneske og dets omgivelser.

 

Samarbejdspartnere

Som autoriseret psykolog har jeg samarbejde med og kontakt til kolleger med privat praksis og inden for den offentlige service over hele landet.

Som konsulent har jeg bl.a. tæt samarbejde med psykolog Anne Knudsen i netværket ErhvervspsykologiskConsult.dk