Psykologisk PraksisHenvendelsePsykologydelserKonsulentydelserPriser og vilkårBirgit Bruun
Psykologisk Praksis Birgit Bruun, Havdrup, Solrød, Køge, Roskilde - Psykologisk Praksis Birgit Bruun
Personlig udvikling og trivsel
Min baggrund
Mine erfaringer
Nyheder
Mine erfaringer

Som psykolog

Som psykolog har jeg erfaringer med at arbejde med børn, unge og familier med alle typer af problemstillinger og lidelser. Jeg har desuden erfaringer med krisepsykologiske sager, der vedrører såvel enkeltpersoner som grupper - familier, klasser, arbejdspladser.

Jeg har aftaler om at løse psykologiske opgaver for såvel Falch Healthcare, Dansk Røde Kors og Dansk Krisekorps. Derudover har jeg overenskomst med sygesikringen.

 

Som konsulent

Som konsulent har jeg arbejdet med kurser, pædagogiske dage, foredrag, oplæg, ledelse, efteruddannelse, censorvirksomhed, evaluering, innovation, foredrag, coaching og supervision for bl.a.

                 Københavns kommune: PPR, gymnasier, specialundervisning, kurser i supervision

                     DPU (tidligere DLH): Speciallæreruddannelsen, cand. pæd. psyk.-studiet

                     Haslev Seminarium: Underviser og vejleder på Læreruddannelse, VUU (Voksenunderviseruddannelse), PD (pædagogisk Diplomuddannelse)

                     Hashøj kommune: skoleudvikling, kurser i supervision, konfliktløsning m.v.

                     Holmegaard kommune: kurser i supervision

                     Næstved kommune: kurser i supervision på mange skoler og flere daginstitutioner gennem mange år

                     Holbæk seminarium: kurser i supervision

                     Haslev kommune: kurser i supervision

                     Rønnede kommune: kurser i supervision

                     Gentofte Socialpædagogiske Seminarium: foredrag

                     Frederiksberg Seminarium: Foredrag

                     Værløse kommune: kurser for indsatslærere

                     Private Grundskoler: kurser i konfliktløsning, sorg og krise, supervision

                     Herlufsholm: Kurser for ledelse, lærere og elever

                     Røde Kors: som udvikler af kurser og Krisepsykolog

                     Allerød kommune: supervisor for plejefamilier - behandlingspsykolog for plejebørn

                     Ledøje-Smørum kommune: kurser for indsatslærere, supervision, personaleudvikling, oplæg for politikere, forældre, skoler m.v.

                     Københavns amt: indgået i ledernetværk og efteruddannelsesprojekter 

                     Statsforvaltningen Sjælland, Roskilde afd.: børnesagkyndig konsulent
                 
                     Center for stress: konsulent- og psykologopgaver 

                            Greve kommune: foredrag, udviklingsopgaver

                            Høje Tåstrup kommune: teamcoaching / konfliktløsning
                     

                     Halsnæs kommune: konsulent /2. aktør på sygedagpengeområdet, screening

                     Egedal kommune: konsulent- og supervisionsopgaver

                     Furesø kommune: konsulent- og supervisionsopgaver

                            Faxe kommune: ledercoaching i netværk

                            Lolland Kommune: supervision af PPR-psykologer

                     Rigshospitalet: evaluering af projekt

                     Roskilde amt sammen m. Slagteriskolen: evaluering af projekt

                     Ungdommens Røde Kors: ledersparring 

                            American Field Service: ledercoaching

                     Undervisningsministeriet: censor på læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, VUU, PD

                     Kulturministeriet: beskikket som filmcensor i 10 år – holdt et utal af foredrag og oplæg i daginstitutioner, på skoler, konferencer og 
                            kurser om børn og unges mediepåvirkning m.v. Skrevet en hel del artikler - medudgiver af rapport 


                     Vejleder for kolleger (adjunkter) i forbindelse med lektorkvalificering 

                     Supervisor for kolleger (psykologer) i forbindelse med autorisation

                     Supervisor for kolleger (aut. psykologer) i forbindelse med specialistgodkendelse 

                            UFC - Børn og unge (under Socialministeriet) - konsulent - og evalueringsopgaver

                     VFC (Videns og formidlingscenter vedr. særligt udsatte). Indgået i arbejds- og følgegrupper med bl.a. LOS (Landsforeningen af opholdssteder), 
                            Amtsrådsforeningen og KL

 


For uddybende CV kan henvises til

 


www.Kvinfo.dk
 
- Ekspertdatabasen


www.Psykologidanmark.dk