Psykologisk PraksisHenvendelsePsykologydelserKonsulentydelserPriser og vilkårBirgit Bruun
Psykologisk Praksis Birgit Bruun, Havdrup, Solrød, Køge, Roskilde - Psykologisk Praksis Birgit Bruun
Personlig udvikling og trivsel
Børn og unge
Voksne og par
Familier
Børn og unge

Børn og unges udvikling og opdragelse

Mange forældre ønsker hjælp og sparring i forbindelse med deres børns og unges opvækst. Jeg tilbyder såvel enkeltsamtaler som kortere og længere forløb med barnet alene og /eller barnet sammen med en eller begge forældre, så barnets udvikling kan forløbe mest hensigtsmæssig.

Hvis barnet har egentlige psykiske vanskeligheder, kan jeg tilbyde et længerevarende behandlingsforløb til afhjælpning af disse.

Endelig kan jeg foretage grænsevurderinger og viderehenvise til børnepsykiatrisk undersøgelse og behandling, hvis dette er nødvendigt.

Børns læring

I forbindelse med børn og unges skolegang kan der opstå tvivl og usikkerhed hos forældrene, om det skolen gør og tilbyder, er det rigtige for deres børn.

I den forbindelse kan jeg hjælpe med til at vurdere, hvorvidt det aktuelle skoletilbud er det rigtige, og hvordan I som forældre kan støtte op omkring jeres barns skolegang, så den mest optimale læring kan foregå.

Second opinion

Jeg tilbyder, at gennemgå allerede udførte pædagogiske og psykologiske undersøgelser og vurderinger på barnet og rådgive om, hvorvidt den foreslåede foranstaltning imødekommer undervisningsbehovet.