Psykologisk PraksisHenvendelsePsykologydelserKonsulentydelserPriser og vilkårBirgit Bruun
Psykologisk Praksis Birgit Bruun, Havdrup, Solrød, Køge, Roskilde - Psykologisk Praksis Birgit Bruun
Personlig udvikling og trivsel
Børn og unge
Voksne og par
Familier
Familier

Familirådgivning

Der er ikke en bestemt måde at være en rigtig familie på, så det handler om at finde frem til den måde, der passer bedst i den enkelte familie.

Mange især unge familier ønsker hjælp til at finde og tydeliggøre egne holdninger og normer til livet i familien og opdragelsen af børnene.

Jeg tror på, at alle mennesker både børn, unge og voksne har resurserne til at tage ansvar for at leve sit eget liv på en for dem selv bedste måde.

Jeg kan hjælpe jer med at finde jeres egne resurser frem og holde fast i de værdier, der er vigtige for jer i forhold til jeres børn og familie.

Jeg tilbyder rådgivning af og intervention i familien - også i hjemmet.

Familieterapi

Nogle familier har brug for længerevarende terapeutiske forløb, hvilket jeg også kan tilbyde.

Det kan dreje sig om familier, der gennem længere tid har fungeret dårligt, f.eks. ved misbrug, overgreb el. lign.

Det kan også dreje sig om familier med handicappede børn, plejebørn, adoptivbørn m.v.

Familieterapi foregår typisk over en længere periode, som aftales i det konkrete tilfælde.