Psykologisk PraksisHenvendelsePsykologydelserKonsulentydelserPriser og vilkårBirgit Bruun
Psykologisk Praksis Birgit Bruun, Havdrup, Solrød, Køge, Roskilde - Psykologisk Praksis Birgit Bruun
Personlig udvikling og trivsel
Coaching
Supervision
Sparring
Konfliktløsning
Organisationsudvik.
Evaluering
Foredrag
Efteruddannelse
Konsulentydelser

Jeg arbejder både selvstændigt og i samarbejde med andre erfarne konsulenter med:

Innovation, coaching, supervision, sparring, konfliktløsning, organisationsudvikling, evaluering, foredrag samt videre- og efteruddannelse.

Alt inden for såvel offentlige som private institutioner og organisationer med menneskers undervisning og udvikling i fokus.

Jeg har mere end 25 års erfaringer inden for både mindre og større institutioner med at arbejde som konsultativ og procesorienteret sparringspartner i udviklingen af den enkelte medarbejder, leder og organisation.

Mine erfaringer med dette arbejde er fra det offentlige bl.a. fra daginstitutioner, døgninstitutioner, folkeskoler, privatskoler, PPR-kontorer, gymnasier, seminarier, universiteter, hositaler, ministerier, SFO'er, klubber, hele skolevæsener, socialforvaltninger, amt, region og hospitaler.

Fra det private har jeg erfaringer fra bla. fagforeninger, store benzinselskaber, medicinalvirksomheder mv.